O dzienniku

Dziennik umożliwia bardzo szybkie przygotowanie kompleksowej dokumentacji zgodnej z wytycznymi KG PSP ze szkolenia OSP. Założeniem i szczególną zaletą dziennika jest jego funkcjonalność pozwalająca uniknąć sytuacji wprowadzania wielokrotnie tej samej informacji. Wykorzystanie dziennika pozawala zaoszczędzić nawet kilkukrotnie czas potrzebny na stworzenie pełnej dokumentacji w porównaniu do zazwyczaj stosowanych wzorów opartych na oprogramowaniu Microsoft Word i podobnych. Przy uwzględnieniu pomyłek, które zawsze się zdarzają oraz brakujących danych, które potem trzeba uzupełniać w kilku miejscach, różnica czasowa jeszcze bardziej rośnie na korzyść naszego Dziennika Szkolenia OSP.

Najważniejsze zalety dziennika

 • Szybkie i intuicyjne wprowadzanie danych
 • Minimalizowanie ryzyka popełnienia błędu
 • Brak konieczności wpisywania wielokrotnie tych samych danych
 • Automatyczne generowanie większości dokumentów

Po uzupełnieniu arkuszy [Dane-1] oraz [Dane-2] mamy już gotowe 90% dokumentacji. Pozostaje nam tylko wypełnienie [4 Real] – Realizację zajęć dydaktycznych i cała dokumentacja jest gotowa. [5 OB.] – Listę obecności wypełniamy w trakcie trwania szkolenia. Pozostałe arkusze generują się automatycznie i są już gotowe do wydruku!!

Cały dziennik składa się z następujących stron:
 • [Dane-1] (wypełniamy)
 • [Dane-2] (wypełniamy)
 • [1] Pierwsza strona dziennika (strona generowana automatycznie)
 • [2 LIS] Lista słuchaczy (strona generowana automatycznie)
 • [3 EW] Ewidencja słuchaczy (strona generowana automatycznie)
 • [4 REAL] Realizacja zajęć dydaktycznych (łatwe uzupełnienie)
 • [5 OB] Lista obecności (strona generowana automatycznie)(wypełniamy w trakcie kursu)
 • [6 EGZ] Arkusz egzaminacyjny (strona generowana automatycznie)
 • [7 PROT] Protokół Komisji egzaminacyjnej (strona generowana automatycznie)(wypełniamy tylko wnioski)
 • [8 EW.ZASW] Ewidencja i potwierdzenie wydanych zaświadczeń (strona generowana automatycznie)
 • [9 ZASW] Zaświadczenie (strona generowana automatycznie)
 • [POTW] Potwierdzenie udziału w szkoleniu (strona generowana automatycznie)(wypełniamy tylko czas udziału)
 • [STS] Statystyki (strona generowana automatycznie)
 • [BHP] Karta szkolenia wstępnego (strona generowana automatycznie)
 • [USPR] Zaświadczenie o uczestniczeniu w szkoleniu (strona generowana automatycznie)(wypełniamy tylko czas udziału i datę wystawienia zaświadczenia)
 • [GMINY] Pismo do gmin o zakończeniu szkolenia (łatwe uzupełnienie)
 • [KOM] Karta skierowania na komorę (łatwe uzupełnienie)
 • [PROT POPR] Protokół egzaminu poprawkowego (strona generowana automatycznie)
 

Dziennik posiada następujące programy szkolenia:

 • Szkolenia Podstawowego Strażaków Ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych
 • Szkolenia Kierowców-Konserwatorów Sprzętu Ratowniczego Ochotniczych Straży Pożarnych
 • Szkolenia Kierujących Działaniem Ratowniczym dla Członków Ochotniczych Straży Pożarnych (Dowódców OSP)
 • Szkolenia Naczelników Ochotniczych Straży Pożarnych
 • Szkolenia Komendantów Gminnych Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej
 • Szkolenia z zakresu ratownictwa technicznego dla strażaków ratowników OSP zatwierdzony 11.05.2006 r.
 • Szkolenia strażaków ratowników OSP część II zatwierdzony 11.05.2006 r.
 • Szkolenia z zakresu działań przeciwpowodziowych oraz ratownictwa na wodach zatwierdzony 11.05.2006 r.
 • Szkolenia doskonalącego dla strażaków KSRG z zakresu współdziałania z SPZOZ Lotnicze Pogotowie Ratunkowe zatwierdzony 14.03.2012 r.

Jeśli tylko pojawią się programy szkolenia dla kolejnych szkoleń zostaną dodane do dziennika.

Do poprawnego działania pliku niezbędny jest program excel (Office 2003, Office 2007, Office 2010, Office 2013 i nowszych)