[Dane-1]

Strona, na której wprowadzamy dane osobowe strażaków zgłoszonych na szkolenie OSP oraz ich wyniki z egzaminów.

Dane-1-1
Dane-1-2

Numer Nazwa pola Opis Przykład
1 Nazwisko i imię Wpisujemy nazwisko i imię słuchacza. Ważne aby zachowana była kolejność najpierw nazwisko potem imię Kowalski Jan
2 Data urodzenia Wpisujemy datę urodzenia słuchacza 01.01.1990 r.
3 Miejsce urodzenia Wpisujemy miejsce urodzenia Warszawa
4 Miejsce urodzenia w odmianie „gdzie” Wpisujemy miejsce urodzenia w odmianie odpowiadając na pytanie gdzie się urodził słuchacz Warszawie, Lublinie, Rzeszowie, Wrocławiu
5 Imię ojca Wpisujemy imię ojca Jan
6 Pesel Wpisujemy PESEL 90012703112
7 Gmina/Powiat Wpisujemy gminę i powiat Mełgiew/Świdnik
8 Jednostka Wpisujemy jednostkę kierującą na szkolenie OSP Mełgiew
9 KSRG Wybieramy z listy rozwijalnej czy jednostka należy do KSRG Nie
10 Adres Wpisujemy adres zamieszkania ul. Wiślana 34/1, 34-500 Mełgiew
11 Płeć Wybieramy z listy płeć słuchacza Kobieta
12 Ocena teoria Wybieramy z listy ocenę jaką otrzymał słuchacz z egzaminu teoretycznego zaliczył(a)
13 Ocena praktyka Wybieramy z listy ocenę jaką otrzymał słuchacz z egzaminu praktycznego. Jeśli podczas kursu nie było egzaminu praktycznego wybieramy „brak egzaminu” brak egzaminu
14 Ocena ogólna Ocena ogólna generowana jest automatycznie na podstawie kolumn: Ocena teoria i Ocena praktyka zaliczył(a)