[Dane-2]

Written by Admin on . Posted in Instrukcja

Strona, na której wprowadzamy dane dotyczące szkolenia.

Dane-2-1 Dane-2-2
Numer Nazwa pola Opis Przykład
1 Nazwa kursu Wybieramy z listy właściwe szkolenie OSP z zakresu ratownictwa wodnego
2 Nr kursu Wpisujemy nr kursu nadany przez właściwą KW PSP OSPKK/3/2015/8
3 Kierownik kursu Wpisujemy kierownika kursu st. bryg. Jan Kowalski
4 Osoba podpisująca zaświadczenie Wpisujemy osobę, która będzie podpisywała zaświadczenie. Najczęściej będzie to Komendant. st. bryg. Jan Kowalski
5 Data wydania zaświadczenia Wpisujemy datę wydania zaświadczenia 04.01.2016 r.
6 Dokument powołujący komisję Wybieramy z listy typ dokumentu, którym została powołana komisja egzaminacyjna Decyzja
7 Data wydania dokumentu powołującego komisję Wpisujemy datę wydania dokumentu powołującego komisję egzaminacyjną 30.12.2015 r.
8 Nr dokumentu powołującego komisję Wpisujemy nr dokumentu powołującego komisję egzaminacyjną WR.0754.12.16
9 Powołujący komisję Wybieramy z listy Komendanta Wojewódzkiego, który powołał komisję egzaminacyjną Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego w Lublinie
10 Skład Komisji Egzaminacyjnej [przewodniczący] Wpisujemy przewodniczącego komisji egzaminacyjnej st. bryg. Jan Kowalski
11 Skład Komisji Egzaminacyjnej [członek] Wpisujemy członka komisji egzaminacyjnej st. bryg. Jan Kowalski
12 Skład Komisji Egzaminacyjnej [członek] Wpisujemy członka komisji egzaminacyjnej. Jeśli nie ma tylu członków komisji egzaminacyjnej zostawiamy puste pole st. bryg. Jan Kowalski
13 Skład Komisji Egzaminacyjnej [członek] Wpisujemy członka komisji egzaminacyjnej. Jeśli nie ma tylu członków komisji egzaminacyjnej zostawiamy puste pole st. bryg. Jan Kowalski
14 Data egzaminu Wpisujemy datę egzaminu 04.01.2016 r.
15 Data rozpoczęcia szkolenia Wpisujemy datę rozpoczęcia szkolenia 01.01.2016 r.
16 Data zakończenia szkolenia Wpisujemy datę zakończenia szkolenia 04.01.2016 r.
17 Data odpowiedniego dnia szkolenia Wpisujemy daty poszczególnych dni szkolenia. Uwaga! Jeśli szkolenie jest np. 3-dniowe wiersze od 4-go dnia szkolenia w dół pozostają puste. 01.01.2016 r.
18 Dzień tygodnia Wybieramy z listy rozwijalnej właściwy dzień tygodnia odpowiadający dacie danego dnia szkolenia. Poniedziałek
19 Data instruktarzu ogólnego Bhp Wpisujemy datę instruktarzu ogólnego bhp. Pole uzupełniamy w przypadku gdy w ramach szkolenia podstawowego odbyło się szkolenie wstępne z zakresu bhp 01.01.2016 r.
20 Data instruktarzu stanowiskowego Bhp Wpisujemy datę instruktarzu stanowiskowego bhp. Pole uzupełniamy w przypadku gdy w ramach szkolenia podstawowego odbyło się szkolenie wstępne z zakresu bhp 01.01.2016 r.
21 Osoba prowadząca szkolenie Bhp Wpisujemy osobę prowadzącą szkolenie wstępne Bhp st. bryg. Jan Kowalski
22 Data wydania zaświadczenia Bhp Wpisujemy datę wydania zaświadczenia o odbyciu szkolenia wstępnego Bhp 01.01.2016 r.
23 Osoba podpisującą potwierdzenie udziału w szkoleniu Wpisujemy osobę podpisującą potwierdzenie udziału w szkoleniu st. bryg. Jan Kowalski

[Dane-1]

Written by Admin on . Posted in Instrukcja

Strona, na której wprowadzamy dane osobowe strażaków zgłoszonych na szkolenie OSP oraz ich wyniki z egzaminów.

Dane-1-1
Dane-1-2

Numer Nazwa pola Opis Przykład
1 Nazwisko i imię Wpisujemy nazwisko i imię słuchacza. Ważne aby zachowana była kolejność najpierw nazwisko potem imię Kowalski Jan
2 Data urodzenia Wpisujemy datę urodzenia słuchacza 01.01.1990 r.
3 Miejsce urodzenia Wpisujemy miejsce urodzenia Warszawa
4 Miejsce urodzenia w odmianie „gdzie” Wpisujemy miejsce urodzenia w odmianie odpowiadając na pytanie gdzie się urodził słuchacz Warszawie, Lublinie, Rzeszowie, Wrocławiu
5 Imię ojca Wpisujemy imię ojca Jan
6 Pesel Wpisujemy PESEL 90012703112
7 Gmina/Powiat Wpisujemy gminę i powiat Mełgiew/Świdnik
8 Jednostka Wpisujemy jednostkę kierującą na szkolenie OSP Mełgiew
9 KSRG Wybieramy z listy rozwijalnej czy jednostka należy do KSRG Nie
10 Adres Wpisujemy adres zamieszkania ul. Wiślana 34/1, 34-500 Mełgiew
11 Płeć Wybieramy z listy płeć słuchacza Kobieta
12 Ocena teoria Wybieramy z listy ocenę jaką otrzymał słuchacz z egzaminu teoretycznego zaliczył(a)
13 Ocena praktyka Wybieramy z listy ocenę jaką otrzymał słuchacz z egzaminu praktycznego. Jeśli podczas kursu nie było egzaminu praktycznego wybieramy „brak egzaminu” brak egzaminu
14 Ocena ogólna Ocena ogólna generowana jest automatycznie na podstawie kolumn: Ocena teoria i Ocena praktyka zaliczył(a)