[5 OB] Lista obecności

Written by Admin on . Posted in Instrukcja

5OB

Numer Nazwa pola Opis Przykład
1 Data i dzień szkolenia Generowane automatycznie
2 Numer tematu Generowany automatycznie
3 Obecności Wpisujemy „-” oraz „s” w miejscu nieobecności oraz „s” w miejscu spóźnienia i zatwierdzamy enterem.
4 Tabela pomocnicza Tabela pomocnicza pokazująca procent nieobecności poszczególnych słuchaczy.


5

[4 REAL] Realizacja zajęć dydaktycznych

Written by Admin on . Posted in Instrukcja

4REAL-1
Numer Nazwa pola Opis Przykład
1 Data Generowana automatycznie.
2 Godzina rozpoczęcia danej lekcji Wpisujemy godzinę rozpoczęcia danej lekcji 9:00
3 Godzina zakończenia danej lekcji Generowana automatycznie na podstawie godziny rozpoczęcia danej lekcji oraz wpisanych ilości godzin teorii i praktyki
4 Ilość godzin teorii Wpisujemy ilość godzin lekcyjnych teorii danego tematu. Jeden wiersz w realizacji to powinna być 1 godzina teorii lub praktyki. Nie wpisujemy np. 4 godz. teorii czy też 1 godz. teorii i 1 godz. praktyki. 1
5 Ilość godzin praktyki Wpisujemy ilość godzin lekcyjnych praktyki danego tematu. Jeden wiersz w realizacji to powinna być 1 godzina teorii lub praktyki. Nie wpisujemy np. 4 godz. teorii czy też 1 godz. teorii i 1 godz. praktyki. 1
6 Numer tematu Generowany automatycznie po uzupełnieniu pola „Temat zajęć”
7 Temat zajęć Wybieramy z listy temat zajęć
8 Stopień imię i nazwisko wykładowcy / instruktora Wpisujemy dane prowadzącego szkolenie. Uwaga! Dane można uzupełnić po wydruku razem z podpisem, nie ma to wpływu na poprawność działania dziennika. st. bryg. Jan Kowalski
9 Podpis wykładowców i instruktorów Podpisy wykładowców i instruktorów uzupełniany po wydrukowaniu dziennika Nie
10 Tabela pomocnicza Tabela pomocnicza zawierająca program właściwego szkolenia. Kolumny Zapl. T oraz Zapl. P określają ilość godzin teorii i praktyki danego tematu już zaplanowanych do realizacji. Po zaplanowaniu ilości godzin danego tematu zgodnej z ilością godzin tego tematu w programie szkolenia poszczególne komórki zmieniają kolor na zielony.
4