[5 OB] Lista obecności

5OB

Numer Nazwa pola Opis Przykład
1 Data i dzień szkolenia Generowane automatycznie
2 Numer tematu Generowany automatycznie
3 Obecności Wpisujemy „-” oraz „s” w miejscu nieobecności oraz „s” w miejscu spóźnienia i zatwierdzamy enterem.
4 Tabela pomocnicza Tabela pomocnicza pokazująca procent nieobecności poszczególnych słuchaczy.


5